Produkter

Produkter


Plattor Marksten                                                                                           Mursten

Släta, Trumlade, Hamrade, Strukturerade                                                                                  Raka, Fasade, Tumlade, Skrovliga


Granitplattor                                                                                                  Kantsten

Hällar, Kantsten, Mur, Trappblock                                                                                               Släta, Tumlade


Dekorsten                                                                                                      Stenmjöl, Kross, Bärlager, Sand

Många olika storlekar och färger                                                                                                  Löst eller säck


Trädgårdskonst

 Statyer i betong och granit


Tillverkning av måttbeställda trappor i betong

 

Trädgårdsdammar med all dess tillbehör samt dammfisk,

 

Dräneringsrör och Dräneringsslang.

 

Dagvattenbrunnar i Betong och Pvc.

 

Kantelement av cellplast till grunder.

 

Cellplast isolering.

 

Armeringsjärn och Armeringsmattor.

 

Leca Murblock.

 

Byggcement

 

Fiberdukar

 

Lithomex(hård och beständig fog till mellanrummet mellan plattorna)

 

Skiffer