Produkter

Mahrs Cementgjuteri | Telefon: 013 - 16 31 31 | Adress: Nyckelgatan 8, Linköping

Produkter

 

Trädgårdskonst

 

Tillverkning av måttbeställda trappor i betong

 

Plattor Marksten

 

Kantsten

 

Mursten

 

Trädgårdsdammar med all dess tillbehör samt dammfisk,

 

Stenmjöl, Kross, Bärlager och Sand i lösvikt eller säck.

 

Dräneringsrör och Dräneringsslang.

 

Dagvattenbrunnar i Betong och Pvc.

 

Kantelement av cellplast till grunder.

 

Cellplast isolering.

 

Armeringsjärn och Armeringsmattor.

 

Leca Murblock.

 

Byggcement och Gullex murcement.

 

Fiberdukar

 

Lithomex(hård och beständig fog till mellanrummet mellan plattorna)

 

Skiffer

 

Granitplattor

 

Dekorsten

 

Mahrs Cementgjuteri Eftr HB  © All Rights Reserved