Stenmjöl, Kross, Bärlager och Sand i lösvikt eller säck.

  • Stenmjöl 0-4mm
  • Sandlådesand/Mursand
  • Gjutgrus
  • Bärlager 0-16mm
  • Kross 8-16mm

Hämta löst

Lastat på kärra/flak

Säck 0,5 m3

Säck 1m3

Utkörning med lastbil