Produkter

Mahrs Cementgjuteri | Telefon: 013 - 16 31 31 | Adress: Nyckelgatan 8, Linköping

Produkter

Trädgårdskonst

Tillverkning av måttbeställda trappor i betong

Plattor

Kantsten

Mur och marksten

Trädgårdsdammar med all dess tillbehör samt dammfisk,

Stenmjöl, Kross, Bärlager och Sand i lösvikt eller säck.

Dräneringsrör och Dräneringsslang.

Dagvattenbrunnar i Betong och Pvc.

Kantelement av cellplast till grunder.

Cellplast isolering.

Armeringsjärn och Armeringsmattor.

Leca Murblock.

Byggcement och Gullex murcement.

Fiberdukar

Lithomex(hård och beständig fog till mellanrummet mellan plattorna)

Skiffer

Granitplattor

Dekorsten

Mahrs Cementgjuteri Eftr HB © All Rights Reserved